Oostvaardersplassen

Natuurgebieden > Flevoland > Oostvaardersplassen

Zie ook: De Oostvaardersplassen

Geschiedenis

19-08-06 | Tussen de Knardijk, het IJsselmeer en Almere ontstond tussen 1959 en 1968 toevallig (en voor de planners erg ongelegen) een prachtig natuurgebied. In de oorspronkelijke plannen  was dit diep gelegen deel van Zuid-Flevoland aangewezen als ontwikkelingsplaats voor zware industrie en havens. Maar al snel zagen natuurliefhebbers en biologen dat er zicht iets bijzonders afspeelde. Binnen enkele jaren kwamen er verschillende bijzondere vogels naar het gebied. Dit was vooral te danken aan het uitstrooien van rietzaden vanuit vliegtuigen. In de drogere delen werd later gras ingezaaid. Het wonder wilde dat de spoorlijn van Almere naar Lelystad met een bocht om het gebied heen werd geleid. Uiteindelijk ontstond het grote moerasgebied met een enorme ecologische waarde. tegenwoordig breid het natuurgebied even snel uit als een grote stad en worden er ecologische verbindingen aangelegd naar bijvoorbeeld de Noorderplassen. Ook breide de OVP uit met de Hollandse Hout en het Kotterbos. Om de natuur de ruimte te geven zijn veel van de door mensen aangelegde sloten, wegen en wallen weggehaald en zijn er tientallen poelen gegraven.

Kaart van de Oostvaardersplassen

Deze kaart kun je gratis downloaden als je je aanmeld op de mailinglist aan de rechter kant van deze pagina. Zodra je aanmelding afgerond is kun je door je email adres in te vullen in dit zelfde veld inloggen op de downloadpagina. Je kunt hier ook andere kaarten gratis downloaden. Deze kaarten zijn vrij van rechten en mogen zonder toestemming maar wel met bronvermelding gebruikt en bewerkt worden. Download hier

De zeearend

Het zeearendenpaar dat dit jaar voor het eerst in Nederland broedde, heeft één jong groot gebracht. Het jong is inmiddels net zo groot als een volwassen zeearend. Boswachter Frank de Roder van Staatsbosbeheer: ‘Het is echt bijzonder dat de eerste broedpoging van dit jonge vrouwtje direct een succes is. Het vrouwtje is namelijk pas drie jaar oud en dus nog niet helemaal volwassen. Tijdens de bewaking van het nest viel het me op dat het mannetje heel zorgzaam is. Dat is niet gebruikelijk bij roofvogels. Het gedrag van het mannetje heeft er zeker toe bij gedragen dat er nu voor het eerst sinds mensenheugenis een zeearendjong uit gaat vliegen’. Foto Staatsbosbeheer/Vincent Wigbels. [Lees verder]

Uitbreiding vliegveld Lelystad bedreigt rust natuurgebied OVP

Vliegvelden | Reageer | Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Het vliegveld wil flink gaan groeien. Dit betekent meer vliegtuigbewegingen, zwaardere vliegtuigen en meer overlast voor de omgeving. In de huidige plannen is de rust – zowel voor de natuur als voor recreanten – in het natuurgebied de Oostvaardersplassen geenszins gegarandeerd. Staatsbosbeheer vraagt de luchthaven om in vervolgonderzoek de effecten van de uitbreiding op de natuur en recreatie veel beter te onderbouwen. Daarnaast pleit zij voor alternatieve vliegroutes, die de Oostvaardersplassen ontlasten.
[Lees verder]

2 reacties

Laat een bericht achter Reactie annuleren