Excursieboekje

abc7892a34a3941884760b1474117c9e

Een excursieboekje of logboek is een klein aantekenboekje met harde kaft dat in je binnenzak past. Hierin schrijf je alle waarnemingen op voor eventueel later gebruik. (Natuurlijk is het ontzettend gaaf om het alleen al terug te kunnen lezen…)

Wat schrijf je in je excusieboekje?

Je kunt het excursieboekje eigenlijk opdelen in twee delen, een deel zijn de basisgegevens en het andere deel zijn de echte waarnemingen.

Basisgegevens

  • Datum
  • Tijd
  • Weersomstandigheden
  • Grove Lokatie (naam natuurgebied)
  • Aanwezige waarnemers

Waarnemingen

  • Wat zie je? (Welk dier of plant)
  • Waar zie je het (exacte lokatie opgezocht op kaart of middels GPS)
  • Aantallen
  • Geslacht (bij dieren indien bekend)
  • Bijzondere gedragingen of opvallende kenmerken

Wat als je niet weet wat je waarneemt?

Stel nou dat je een vreemde vogel ziet, een voor jouw onbekende planten of dierensoort. Dat kan! Geen nood, met behulp van bovenstaande gegevens moet je al een heel eind kunnen komen met het op naam brengen van wat je gezien hebt. Vul bovenstaande gegevens aan met een gedetailleerde tekening of beschrijving. Hierbij geldt hoe meer info hoe beter…

Negatieve waarneming

Geen waarneming is ook een waarneming! Stel nou dat je actief op zoek gaat naar bijvoorbeeld hagedissen. Natuurlijk ga je dan naar een geschikt gebied, een plek dat voldoet aan hun habitat wensen. En natuurlijk ga je op de meest geschikte dag zoeken naar hagedissen, de eerste echte warme voorjaarsdag. En stel nou dat je na een dag zoeken geen enkele hagedis aangetroffen hebt. Dan baal je natuurlijk, maar deze negatieve waarneming, is ook een waarneming! Je weet immers zeker dat ze er niet zitten (op dit moment). Zo’n negatieve waarneming is dus ook belangrijk, want misschien tref je er in de toekomst wel hagedissen aan of misschien kwamen ze er in het verleden wel voor en dan kun je dus gegevens gaan vergelijken. Schrijf negatieve waarnemingen dus ook altijd op!