H14 Duurzaam leven

 • 14.1 Je invloed op aarde
  • Hoeveel van de aarde gebruik jij?
   • Primaire levensbehoeften
   • Milieu
   • Secundaire levensbehoeften
   • Energie
   • Voedsel
   • Grondstoffen
   • Afval
   • Ecologische voetafdruk
  • Hoe voorkom je uitputting van de aarde?
   • Voedselkringloop
   • Fotosynthese
   • Glucose
   • Water
   • Koolstofdioxide
   • Verbranding
   • Mineralen
   • Gesloten kringloop
   • Compost
   • Duurzaamheid
 • 14.2 Voedsel produceren
  • Wie maken ons voedsel?
   • Akkerbouwers
   • Voedingsgewassen
  • Hoe produceren boeren voedsel?
   • Gemengd bedrijf
   • Monocultuur
   • Intensieve veehouderij
   • Mest
   • Mineralen
   • Krachtvoer
   • Plaag
   • Gewasbeschermingsmiddelen
   • Antibiotica
   • Veredeling
   • Fokken
  • Waarom zijn er zoveel regels voor boeren?
   • Overbemesting
   • Vermesting
   • Vermesten
   • Eutrofiering
   • Waterbloei
   • Verzuring
   • Ammoniak
   • Mestinjectie
   • Selectief
   • Biologisch afbreekbaar
   • Dierenwelzijn
  • Helpen regels?
   • Duurzame landbouw
   • Biologische landbouw
   • Biologische bestrijding
 • 14.3 Vervuiling
  • Wat gebeurt er met jou afval?
   • Afval
   • Recycling
   • Compost
   • Hergebruik
   • Restafval
   • Vuilverbrandingsinstallaties
   • Vuilstort
   • Zwerfafval
  • Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling
   • Fossiele brandstoffen
   • Koolstofdioxide
   • Zwaveldioxide
   • Stikstofoxiden
   • Uitstoot
   • Luchtvervuiling
   • Fijnstof
   • Smog
   • Verzuring
   • Zure neerslag
  • Waarom is veel koolstofdioxide een probleem?
   • Broeikaseffect
   • Koolstofkringloop
   • Versterkt broeikaseffekt
  • Hoeveel vervuiling verdragen organismen?
   • Habitat
   • Abiotische factoren
   • Biotische factoren
   • Tolerantiegrensen
   • Tolerantiegebied
   • Optimumgrafiek
   • Letale dosis
   • Aanpassingen
   • Natuurlijke selectie
 • 14.4 Een warmere aarde
  • Waardoor verandert het klimaat?
   • Klimaat
   • Fossiele brandstoffen
   • Ontbossing
  • Welke gevolgen heeft opwarming?
   • Zeespiegel
   • Klimaatzones
   • Verwoestijning
   • Evolutie
 • 14.5 Duurzaam kiezen
  • Wanneer ben je milieubewust?
   • Duurzaam
   • Milieubewust
  • Hoe verminder je het broeikaseffect?
   • Energielabel
   • Duurzame energie
   • Biobrandstoffen
  • Wat helpt tegen luchtvervuiling?
  • Wat levert milieubewust handelen op?
   • Duurzaamheid
   • Keurmerk
 • Verdieping: Biodiversiteit
  • Hoe is het met de biodiversiteit?
   • Biodiversiteit
   • Erfelijke variatie
   • Rode lijst
  • Waardoor wordt de biodiversiteit kleiner?
   • Ecologische voetafdruk
   • Habitats
   • Vermesting
   • Verzuring
   • Verwoestijning
  • Hoe vergroot je de biodiversiteit?
   • Eilandtheorie
   • Immigratie
   • Uitsterven
   • Erfelijke variatie
   • Ecologische hoofdstructuur