Platteland

Platteland
Platteland

Het platteland of landelijk gebied omvat al het gebied buiten de bebouwde kom.

De gebouwen in het platteland zijn anders dan in stedelijk gebied, daarnaast wonen er minder mensen op het platteland. Ook de afstanden naar bijvoorbeeld winkels of scholen is veel groter.

Daarnaast is er natuurlijk meer groen op het platteland. Zo tref je er grond met landbouw en veeteelt aan. Kassen en boerderijen en veel natuur.

Helaas komt het platteland steeds meer onder druk te staan, steden breiden zich nog steeds uit. Met name grote industrieterreinen en wegen nemen veel ruimte in, daarnaast worden er nog steeds woningen gebouwd op het platteland omdat men graag ‘buiten’ woont.