Stedelijk gebied

stedelijk gebied
stedelijk gebied

Een stedelijk gebied, urbaan gebied of stadsgewest is een gebied waar ten opzichte van de omgeving een hogere concentratie van mensen wonen. De inwoners wonen, werken en recreëren allemaal binnen dit gebied en alles is op relatieve korte afstand van elkaar te vinden.

De natuur in stedelijke gebieden vinden we vaak aan de randen, rivier en beekdalen, parken en wegbermen. De natuur in stedelijk gebied noemen we ook wel stadsnatuur.