Tropische orkanen komen op verschillende plaatsen op aarde voor. De orkanen in de Atlantische oceaan bedreigen ieder jaar de landen rond de Golf van Mexico en de oostkust van de […]

Scheikundig element Li – Lithium

Chemie > Periodiek systeem > Lithium ( Li ) Benaming van Lithium in het Engels is Lithium en in het Duits Lithium. Elementgroep Alkalimetalen (1) Periode 2 Kristalstructuur: kubisch Overige […]

Scheikundig element La – Lanthanium

Chemie > Periodiek systeem > Lanthanium ( La ) Benaming van Lanthanium in het Engels is Lanthanum en in het Duits Lanthan.   Elementgroep Lanthaniden (3) Periode 6 Kristalstructuur: hexagonaal […]

Chemie > Periodiek systeem > Krypton ( Kr ) Benaming van Krypton in het Engels is Krypton en in het Duits Krypton. Elementgroep Edelgassen (18) Periode 4 Kristalstructuur: kubisch Overige […]

Chemie > Periodiek systeem > Iridium ( Ir ) Benaming van Iridium in het Engels is Iridium en in het Duits Iridium. Elementgroep Overgangsmetalen (9) Periode 6 Kristalstructuur: kubisch Overige […]