Het embryonale stadium

Planten > groeien en ontwikkeling > Embryonaal stadium

Het eerste stadium van een plant noemen we het embryonale stadium. Dit beging op het moment dat een cel wordt bevrucht tot het moment dat het zaadje gaat kiemen (wortels aanmaken).

Zaden van een plant kunnen op verschillende manieren worden verspreid. Sommige zaden hebben zelfs een speciale vorm, zodat dat makkelijker gaat.

  • Anemochorie: Via de wind , bijvoorbeeld de zaden van de paardenbloem.
  • Zoöchorie: Via dieren, door het eten, verzamelen of in de vacht blijven hangen.
  • Autochorie : De plant zelf, bijvoorbeeld springkruid
  • hydrochorie:  Via water

Als zaden eenmaal op een vruchtbare plaats terecht komen, kan het nog even duren voordat het zaadje ontkiemt. De plant heeft hiervoor zelf stofjes, die als het ware wachten tot dat het weer geschikt is. Dit wachten van een zaadje noemt men kiemrust. Er zijn vier oorzaken van deze rust:

  • Een harde buitenkant
  • Remstoffen (dit zijn de stofjes, hormonen, die de plant zelf aanmaakt)
  • Temperatuur
  • Het licht