Het groeiproces

Planten > groeien en ontwikkeling > Groeiproces

Met het groeien van een plant bedoelen we dat de plant groter, langer en of dikker wordt. Dit doet de plant door nieuwe cellen aan te maken in een speciale groep cellen, het deelweefsel of meristeem genoemd. Er zijn twee soorten deelweefsel:

  • Primair meristeem = langer worden
  • Secundair meristeem = dik worden

In het deelweefsel vind de aanmaak van nieuwe cellen in drie stappen plaats. Hoe dit gebeurt hangt af van de temperatuur, licht, water en zuurstof. De plant heeft namelijk licht, water, CO2 en zuurstof nodig om energie te maken die nodig is voor de celdeling (fotosynthese).

Ook maakt de plant zelf stofjes (hormonen) aan om de groei te beïnvloeden.

  1. Celdeling, de moeder-celkern splitst zich zelf in tweeën
  2. Plasmagroei, de nieuwe cel groeit tot hij even groot is als de moedercel
  3. Celstrekking: de nieuwe cel neemt water op en groeit in omvang