Explosie van Water

explosie

Deze proef wordt gedemonstreerd door je leraar!

Water bestaat uit 2 verschillende elementen; waterstof en zuurstof. Door elektrische stroom door water te laten gaan haal je die twee stoffen uit elkaar. Als je ze weer bij elkaar brengt en er een vonkje bij doet, ontstaat er een heftige explosie.

toestel van hoffman

Links: Toestel van Hoffman voor de ontleding van water.

Beschrijf hieronder in het grijze vlak in je eigen woorden wat je zag en wat je hoorde:

 

Ga verder naar Explosie van aardgas

 

 

Explosie van Water