Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Blokvorming in de wereld met een wapenwedloop en de dreiging van een atoomoorlog

Kort gezegd gaat deze periode over: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

De troepen die tijdens de tweede wereldoorlog er samen voor gezorgd hadden dat Europa verlost werd van de Duitsers, konden het na de oorlog steeds minder met elkaar vinden. Het communistische Rusland werd door de Verenigde Staten als een bedreiging gezien. De landen  die door de Russen bevrijd waren van de Duitsers werden namelijk communistisch. De Verenigde Staten wilden landen die los wilden komen van het communisme wel helpen, dit gebeurde door de Trumandoctrine. De Verenigde Staten is bereid vrije volken volken te steunen als ze worden onderdrukt van buitenaf (communisme). 

Daarnaast werd na de tweede wereldoorlog Duitsland verdeeld onder de Verenigde Staten, Groot Brittanie, Frankrijk en de Sovjet Unie. Het mocht immers nooit meer voorkomen dat een land zoveel macht had dat het een bedreiging zou vormen voor de rest van de Wereld. In 1949 was van deze verdeling alleen nog maar een Democratisch en een Communistisch Duitsland terug te vinden, ook wel de DDR (Deutsche Demokratische Republiek = Communistisch) en de BRD (Bundesrepubliek Deutschland = Democratisch). In 1962 liet Oost-Duitsland een muur bouwen tussen de beide Duitse delen in Berlijn, complete gezinnen werden hierbij uit elkaar gerukt en konden elkaar niet meer bezoeken.

Ook was er een interne strijd gaande in China en Korea, zo was er een Pro-Westerse groep en een Communistische groep in die landen. Deze groepen/partijen werden gesteund door de Sovjet Unie (Oost) enerzijds en de Verenigde Staten (West) anderzijds. Dit resulteerde in een wapenwedloop, waarbij de ene de andere partij steeds maar weer wilde aftroeven met meer en betere wapens.

In 1962 kwam deze wapenwedloop tot een piek, Chroesjtsjov ontketende bijna een atoomoorlog!

Hoe was de verdeling tussen Oost en West:

Oost West
Supermacht Sovjet-Unie Verenigde Staten
Ideologie communisme kapitalisme
Leiders Stalin, Chroesjtsjov Truman, Kennedy
Militaire Bondgenootschappen Warchaupakt NAVO

 

Begrippen:

Atoomoorlog =Gewapende strijd gevoerd met nucleaire wapens.
Wapenwedloop = Een strijd tussen staten om zoveel mogelijk technologisch geavanceerde machtsmiddelen te bezitten.
Blokvorming =Een soort vorming van bondgenootschap. (voorbeeld: Oost-Europa en West-Europa).
Trumandoctrine = Koude Oorlog verklaring van de Verenigde Staten aan de Sovjet Unie.
Communisme = Politieke stroming waarbij gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk bezit bovenaan staan.
Kapitalisme = Economisch systeem met als belangrijke kenmerken: winst streven, privé-bezit en vrije concurrentie.
Warschaupact = Een militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa, dat tussen 1955 en 1991 heeft bestaan en bestond uit de Sovjet-Unie, Albanië, Bulgarije, Roemenië, deDDR, Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije
NAVO = Noord-Atlantische Verdrags Organisatie is een militair bondgenootschap dat in 1949 werd opgericht door België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Geef een antwoord

Sidebar