Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Ontstaan van de wereld

Voordat er een aarde was, was er slechts Chaos, een zwarte afgrond die gevuld was met nevel en donkere wolken. Uit Chaos ontstonden drie oergoden: -Gaia (aarde) -Tartaros (de donkere afgrond onder de aarde) -Eros (de liefde)

Gaia baarde drie dingen: de gebergten, de zee en de hemel. De verbinding tussen aarde en hemel creëerde de Titanen, drie Cyclopen en drie honderdarmige reuzen. Ouranos, de vader van deze schepsels, haatte zijn kinderen. Hij vermoordde hen en verbande hen naar Tartaros. Gaia kon dit niet aanzien en overtuigde één van zijn zonen, Kronos, een Titaan, om hem van de troon te stoten. Uit de bloeddruppels van de gewonde Ouranos die op de grond vielen, ontstonden de Erinyen(furiën, wraakgodinnen) de vreselijke Giganten (reuzen) en de Melische nimfen, die zowel zegen als vloek brachten.

Nadat Kronos zijn broers had bevrijd uit Tartaros trouwde hij met zijn zus Rheia. Die hem drie dochters schonk : Hestia, Demeter en Hera en twee zonen Hades en Poseidon. Kronos vreesde echter dat zijn kinderen hem, net als hij bij zijn vader had gedaan, van de troon zouden stoten. Dus verslond hij elk kind direct nadat ze geboren waren. Zijn vrouw wilde toch een kind baren dat vrij zou kunnen leven. Dus toen ze op het punt stond om het zesde kind te baren, ging ze naar Kreta waar ze het kind verstopte in de bergen. Haar man gaf ze een steen gewikkeld in doeken die hij meteen verslond.

Zeus groeide op in zijn schuilplaats en werd er gezoogd door de geit Amalthea. Alles ging voorspoedig en toen hij volwassen was geworden, ging hij naar zijn vader en dwong hem zijn broers en zussen weer uit te braken. Toen zijn vader dit had gedaan, ging hij samen met zijn broers en zussen de strijd aan met Kronos en de Titanen. Maar ook Zeus kreeg de hulp van een aantal Titanen, want Kronos had er een aantal verbannen en deze wilden nu ook wraak nemen. Zeus, zijn broers en een aantal Titanen lagen gelegerd op de Olympus. De vijand Kronos met der rest van de Titanen lag gelegerd op Othrys. Zeus wist met de door de Titanen gesmede bliksemschichten de vijand in de Tartaros te krijgen.

Volgens Griekse bronnen vond er uiteindelijk een verzoening plaats van de Olympiërs met de Titanen, die genade kregen van Zeus en samen met hun heerser Kronos werden overgeplaatst naar de Eilanden der Gelukzaligen. de Titanen die in de strijd om de wereldheerschappij samen met hun kinderen de zijde van de Olympiërs hadden gekozen, onder andere Okeanos en Themis, konden hun oude aanzien en rechten behouden.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Geef een reactie

Sidebar