Het Gezegde

Het gezegde bestaat uit de persoonsvorm en eventuele andere werkwoorden. Zijn er geen andere werkwoorden dan is de persoonsvorm het gezegde.

Klaas eet een boterham.

De persoonsvorm is eet en dus is het gezegde eet.

Maar nu volgende voorbeeld:

Klaas heeft een boterham gegeten.

De persoonsvorm is heeft, het andere werkwoord is gegeten. Het gezegde is dus heeft gegeten.

Het Gezegde