Het lijdend voorwerp

Om het lijdend voorwerp te vinden moet je de volgende regel toepassen:

Wie of Wat & Het gezegde & Het onderwerp = Het lijdend voorwerp

In ons voorbeeld

Klaas eet een boterham.

Wie of Wat eet Klaas?

Een Boterham

Het lijdend voorwerp is dus een Boterham