Onvoltooid tegenwoordige tijd (presens)

De onvoltooid tegenwoordige tijd is een vorm van de tegenwoordige tijd met behulp waarvan over het algemeen het volgende wordt uitgedrukt:

* een handeling die op het moment van spreken bezig is
* een toestand
* een gebeurtenis die in de (zeer) nabije toekomst plaats zal vinden
* een handeling die in het verleden is begonnen en tot op het moment van spreken voortduurt