Een eed met boter bezegeld.

Een belofte die men snel vergeet.

Geef een antwoord