Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Tijd van steden en staten

De tijd van steden en staten wordt ook wel de hoge en late middeleeuwen genoemd en loopt van 1000-1500.

  • De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.
  • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
  • Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.
  • De uitbreiding van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten.
  • Het begin van staatsvorming en centralisatie.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Geef een antwoord

Sidebar