Voltooid tegenwoordige tijd (perfectum)

De voltooid tegenwoordige tijd

* geeft een tijdstip in het verleden aan
* duidt op een handeling die geweest is
* legt de nadruk op het resultaat van een handeling