Voltooid verleden tijd (plusquamperfectum)

De voltooid verleden tijd:

* geeft een tijdstip in het verleden aan dat een ander feit in het verleden voorafgaat
* geeft een handeling of gebeurtenis aan die op een tijdstip in het verleden al af was
* benadrukt de voltooidheid van een handeling, vóór een ander feit in het verleden
* benadrukt het resultaat van een handeling in het verleden

Voltooid verleden tijd (plusquamperfectum)