Voltooid verleden toekomende tijd (futurum exactum praeteriti)

Voltooid verleden toekomende tijd (futurum exactum praeteriti)