Q-koorts

Algemene ziektebeelden > Bacteriële infecties > Q-koorts

Voorkomen

De Q-koorts is een ziekte die voorkomt bij alle soorten dieren. Maar bij knaagdieren en vee (koeien, schapen etc.) wordt de ziekte het meest aangetroffen. Ook katten en honden kunnen drager van de Coxiëlla burneti bacterie zijn [Dossier Q-koorts]

Veroorzaker

Q-koorts wordt veroorzaakt door de Coxiëlla burneti bacterie. Dit is een sterke bacterie die lang buiten zijn gastheer kan overleven en ook nog eens bestand is tegen de meest uiteenlopende weer en milieu omstandigheden. Daardoor kan de bacterie lange afstanden afleggen. .

Symptomen

De ziekte verloopt bij dieren vrijwel symptoomloos. Een uitbraak wordt herkend aan een plotselinge spontane abortus bij het vee, soms meerdere in korte tijd.

Bij mensen kan de Q-koorts kort griepachtige verschijnselen veroorzaken doordat de bacterie zich overal in het lichaam verspreid. Een acute besmetting leid in eerste instantie tot een wisselend koortsverloop en hevige hoofdpijn. Daarna tragere hartslag, rillingen, spierpijn, een droge hoest, transpiratie, diaree, overgeven, buikpijn en minder eetlust. Ook kan een sluimerende leverontsteking en een longontsteking optreden die jaren lang onopgemerkt kan blijven.

Besmettingsgevaar

De ziekte is van dier op mens overdraagbaar. Niet van mens op mens.

De bacterie verspreid zich via lichaamsvocht zoals tranen, speeksel, urine, slijmvliezen, vruchtwater en melk. De grootste risico’s worden gelopen bij de bevalling van een geit of schaap. Hierbij kan een grote hoeveelheid bacterien in de mest terecht komen. Via het stof van gedroogde mest van de bacterie zich snel verspreiden.  Uit onderzoek in Zuid-Limburg bleek de bacterie zich over een afstand van 10 kilometer door de lucht te kunnen verspreiden. Via teken kan de bacterie worden overgedragen van dier op dier.

De bacterie kan ook verspreid worden door rauwe melk producten en ongaar vlees. Maar hier zijn slechts enkele gevallen van bekend.

Behandelwijze

Een drie weken durende kuur van antibiotica is in de meeste gevallen voldoende. Bij chronische gevallen kan de behandeling jaren duren.

Verspreiding voorkomen

De verspreiding van Q-koorts vind vooral plaats door het uitrijden van mest van geiten en schapen. De bacterie kan hierin namelijk lang overleven. Op 12 juni 2008 zijn er speciale maatregelen van kracht gegaan. In de regio Nijmegen – Den Bosch is in mei 2008 een Q-koorts epidemie uitgebroken. Zo is er een meldingsplicht voor bedrijven die een verhoogd verspreidingsrisico vormen.  [Lijst met maatregelen] [Verplichte vaccinatie]

Gevaar voor de mens

De ziekte kan een longontsteking veroorzaken. Een ziekenhuisopname is dan nodig om de ziekte te bestrijden. In se meeste gevallen veroorzaakt de bacterie echter een korte maar hevige Q-koorts. (zie symptomen)

2 reacties

Laat een bericht achter Reactie annuleren