Tijdzones en klokken

De aarde draait in ongeveer 24 uur om zijn as. Als het bij ons dag is, is het aan de andere kant van de aarde nacht. Gelukkig zijn er afspraken gemaakt over hoe laat het op verschillende plaatsen op aarde is. Daarvoor is de wereld in tijdzones verdeeld. De tijdzones verschillen elk een uur. Sommige landen hebben een afwijkende tijd. Hier is het verschil een uur of anderhalf uur.

GMT

Greenwich Mean Time. Soms noemt men dit ook Global mean time, maar dat is niet juist.

UCT

Coordinated Universal Time

IBT

Internet Beat Time