Afzettingsgesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Afzettingsgesteenten

Afzettingsgesteenten ontstaan uit mineralen en organische materialen die onder invloed van bijvoorbeeld wind en water ergens zijn afgezet (achtergebleven). Daarom noemen we ze ook wel eens afzettingsgesteenten. Er bestaan verschillende soorten:

  • Siliciklastisch gesteente: Dit gesteente bestaan uit sediment dat door wind of water is afgezet
  • Carbonaatgesteente: Bij carbonaat bestaat de steen voor een groot deel uit carbon, een koolstofverbinding.
  • Organogeen sedimentair gesteente: Gesteente gevormd door samengeperst organisch materiaal, zoals steenkool en bruinkool
  • Evaporieten: Na verdamping van water blijft dit sediment achter, zoals op zoutvlaktes. De dode zee vormt ook Evaporieten.
  • Vulkanisch sedimentair gesteente: Neergeslagen vulkanisch as vormt al snel een steenachtige laag.