Botten

Botten

Het menselijk skelet is opgebouwd uit zeer veel botten en botjes die elk een eigen naam hebben. Niet iedereen heeft evenveel botjes, maar gemiddeld komen we op 206 beenderen. Afwijkingen hierin ontstaan door vergroeiingen.

Botten in de schedel

 • os frontale
 • os parietale
 • os temporale
 • os occipitale
 • os sphenoidale
 • os ethmoidale
 • os zygomaticum
 • maxilla
 • os nasale
 • mandibula
 • os palatine
 • os lacrimale
 • vomer
 • conchae nasale inferior
 • os hyoideum
 • malleus
 • incus
 • stapes

Botten in de schoudergordel

 • clavicula
 • scapula

Botten in de thorax

 • sternum
 • costa

Botten in de wervelkolom

 • vertebra cervicale
 • vertebra thoracale
 • vertebra lumbale

Botten in de arm

 • humerus
 • ulna
 • radius

Botten in de hand

 • os scaphoideum
 • os lunatum
 • os triquetrum
 • os pisiforme
 • os trapezium
 • os trapezoideum
 • os capitatum
 • os hamatum
 • os metacarpale
 • phalanx proximalis
 • phalanx media
 • phalanx distalis

Botten in de pelvis (bekkengordel)

 • os coxae
 • os sacrum
 • os coccygis

Botten in de benen

 • femur
 • patella
 • tibia
 • fibula

Botten in de voeten

 • calcaneus
 • talus
 • os naviculare
 • os cuneiforme mediale
 • os cuneiforme intermedium
 • os cuneiforme laterale
 • os cuboideum
 • os metatarsale
 • phalanx proximalis
 • phalanx media
 • phalanx distalis
Botten