Atmosfeer of dampkring

Aardwetenschappen > Atmosfeer

De atmosfeer (dampkring) is de laag van gassen om de aarde heen. Deze ‘bel’ van gassen voorziet ons van zuurstof en zorgt er voor dat het leven op aarde kan voortbestaan.

De atmosfeer bestaat io meerdere lagen die geleidelijk in elkaar over lopen. Echte grenzen zijn er niet van te bepalen. Ruwweg loopt de atmosfeer tot 800 kilometer boven de aarde. Dat pakket van gassen om de aarde verdeelt men onder in:

  1. Troposfeer , het dichst bij de aande en c.a. 12 kilometer dik
  2. Stratosfeer, loopt van 12 tot 50 km. van de aarde
  3. Mesosfeer, van 50 tot 80 km. van de aarde
  4. Thermosfeer, van 80 tot ca. 700 km.
  5. Ionosfeer, een deel van de Thermoseer en houdt radiosignalen tegen
  6. Exosfeer, van 700 tot 800 km van de aarde af.

Meteorologie

De onderste laag, de troposfeer bevat 75% van alle gassen in de dampkring. Net als bij het aardmagnetisme begint de lucht te bewegen ten opzichte van de aarde. Daardoor ontstaat er een kringloop van water op de aarde waarbij water verdampt en via de bewegende atmosfeer elders weer als neerslag naar beneden komt. Dit proces is van grote invloed op ons weer. Door de circulatie van water  blijven rivieren altijd stromen. Omdat water beweegt heeft het invloed op de aardkorst, wat men bestudeerd  in de geologie.