Bacterie Lactobacillus fermenti

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus fermenti

Lactobacillus fermenti

De naam bestaat niet… (zie officiële lijst) Naar alle waarschijnlijkheid word hier de Lactobacillus fermentum bedoelt, maar dit mag je niet zomaar aannemen.

Producten met deze naam op het etiket

Geef een antwoord