Bacterien Lactobacillus heleveticus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus heleveticus

Lactobacillus heleveticus

Ook deze bacterie bestaat niet, zie hiervoor de officiële namenlijst. De bacterie Lactobacillus helveticus bestaat overigens wel, het kan dus zijn dat deze bedoelt word, maar ik zou er niet zomaar van uit gaan…

Producten met deze bacterie op het etiket:

In-Liven

Bacterien Lactobacillus heleveticus