Beschrijvende en dynamische biochemie

Wat is Biochemie?

Het woord bestaat eigenlijk uit twee belangrijke studierichtingen, namelijk de Biologie en de chemie. Het spreekt dus voor zich dat de Biochemie zich dus richt op de chemische samenstelling en processen in levende wezens. Het komt er op neer dat men de structuur en functie van alle levende dingen op moleculair niveau onderzoekt.

Wat is het doel van de Biochemie?

Het doel van biochemie is  het verkrijgen van inzicht in de structuur en het gedrag van biomoleculen, zoals nucleïnezuren, eiwitten, koolwaterstoffen en vetten.

Onderverdeling:

De biochemie kun je opsplitsen in twee onderdelen:

 • Beschrijvende Biochemie
 • Dynamische Biochemie

Beschrijvende Biochemie

Hierbij word dus de werking van stoffen onderzocht en beschreven.

Men kijkt onder andere naar:

 • Water en Mineralen
 • Sacchariden
 • Lipiden
 • Proteinen
 • Vitaminen
 • Enzymen en Coenzymen
 • Nucleinezuren
 • Hormonen

Dynamische Biochemie

In de dynamische biochemie kijkt men naar de diverse metabolisme of stofwisselingsprocessen en onderzoekt of beschrijft men deze.

Men kijkt onder andere naar:

 • Biochemische energie
 • Metabolisme van sacchariden
 • Metabolisme van Lipiden
 • Metabolisme van Proteinen
 • Regulatie Metabolische activiteit in de cel
 • Metabolismevan hemaglobine
 • Metabolisme van nucleinezuren
 • Biosynthese van cholesterol
 • Prostaglandines