Biodiversiteit

 

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Biodiversiteit of biologische diversiteit = de verscheidenheid aan levensvormen binnen een bepaald ecosysteem, bioom of op de aarde.

Hoe bepaal de de biodiversiteit?

De biodiversiteit van een ecosysteem, bioom of de aarde kun je bepalen door dat ecosysteem, bioom of de aarde te inventariseren op alle aanwezige flora en fauna.

 

Biodiversiteit als indicator

Als je de biodiversiteit van een ecosysteem weet kun je deze vergelijken met een inventariserend onderzoek van datzelfde ecosysteem van jaren daarvoor. Als je deze gegevens niet hebt kun je ze vergelijken met een gebied dat veel op het onderzochte gebied lijkt.

Meer verschillende flora en fauna aanwezig —> Toename van de biodiversiteit

Minder verschillende flora en fauna aanwezig —> Afname van de biodiversiteit

De grootste biodiversiteit tref je aan in tropische gebieden, polaire gebieden hebben juist de laagste biodiversiteit. Het hangt dus nauw samen met het klimaat.

Bedreigingen:

De mens is de grootste bedreiging voor de biodiversiteit, natuurlijke leefgebieden van flora en fauna worden niet alleen door de verstedelijking steeds kleiner, maar ook door de ontbossing, intensieve landbouw en verkeerd beheer van het landschap.