Waarom tjirpen krekels

Waarom tjirpen krekels

Krekels zijn insecten die wereldwijd bekend staan om hun karakteristieke tjirpende geluiden, vooral tijdens de warme zomernachten. Dit geluid kan variëren van een zacht gesjirp tot een luider, meer aanhoudend geluid, afhankelijk van de soort en de omstandigheden. Maar waarom tjirpen krekels eigenlijk? In dit artikel zullen we de verschillende redenen verkennen achter dit intrigerende gedrag, evenals de biologische mechanismen die dit mogelijk maken.

De Biologische Mechanismen van Tjirpen

Het tjirpen van krekels wordt geproduceerd door een proces dat stridulatie wordt genoemd. Dit houdt in dat de krekels hun vleugels tegen elkaar wrijven om geluid te produceren. Hier zijn de basisstappen van dit proces:

 1. Stridulatieorgaan:
  • Krekels hebben gespecialiseerde lichaamsdelen op hun vleugels die hen in staat stellen geluid te maken. Eén vleugel heeft een rij kleine tanden, de zogenaamde “file”, en de andere vleugel heeft een harde rand, de “scraper”. Door de scraper snel langs de file te bewegen, wordt een geluid geproduceerd.
 2. Versterking van het Geluid:
  • De vleugels van krekels fungeren als een soort klankkast, waardoor het geluid wordt versterkt. Dit maakt het tjirpen hoorbaar over grotere afstanden.

Redenen voor het Tjirpen van Krekels

Er zijn verschillende redenen waarom krekels tjirpen, variërend van het aantrekken van partners tot het markeren van territorium. Hieronder worden de belangrijkste redenen besproken:

 1. Communicatie met Potentiële Partners:
  • Het tjirpen van mannelijke krekels speelt een cruciale rol in hun voortplantingsgedrag. Het tjirpen dient om vrouwelijke krekels aan te trekken en om hun beschikbaarheid en kwaliteit als partner te signaleren. Vrouwelijke krekels kiezen vaak hun partners op basis van de frequentie, intensiteit en het patroon van het tjirpen.
 2. Territoriale Betrekkingen:
  • Mannelijke krekels gebruiken tjirpen ook om hun territorium af te bakenen en andere mannelijke krekels te waarschuwen om weg te blijven. Het tjirpen kan dus ook dienen als een vorm van concurrentie tussen mannelijke krekels.
 3. Waarschuwingssignalen:
  • Sommige krekels kunnen specifieke soorten tjirpen gebruiken om andere krekels te waarschuwen voor potentiële bedreigingen of roofdieren in de buurt.

De Rol van Omgevingsfactoren

Het tjirpen van krekels kan worden beïnvloed door verschillende omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vochtigheid en licht. Hier zijn enkele belangrijke invloeden:

 1. Temperatuur:
  • Krekels zijn koudbloedige dieren, wat betekent dat hun lichaamstemperatuur wordt beïnvloed door hun omgeving. Over het algemeen neemt de snelheid van het tjirpen toe met de temperatuur. Dit fenomeen wordt soms gebruikt als een ruwe methode om de temperatuur te schatten, bekend als de Dolbear’s Law.
 2. Licht en Duister:
  • Krekels zijn over het algemeen nachtelijke wezens. Het tjirpen begint meestal bij zonsondergang en gaat door tot de vroege ochtend. De duisternis biedt een beschermde omgeving voor hun activiteit en helpt hen te voorkomen dat ze door roofdieren worden opgemerkt.
 3. Vochtigheid:
  • De vochtigheid van de omgeving kan ook invloed hebben op het tjirpen van krekels. In droge omstandigheden kunnen krekels minder actief zijn omdat ze het risico lopen uit te drogen.

Variatie in Tjirpen

Niet alle krekels tjirpen op dezelfde manier. Er is een grote verscheidenheid aan tjirppatronen en geluiden, afhankelijk van de soort en hun specifieke doeleinden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van deze variatie:

 1. Frequentie en Ritme:
  • Verschillende soorten krekels hebben unieke frequenties en ritmes van tjirpen. Dit helpt vrouwelijke krekels om mannetjes van hun eigen soort te identificeren, wat belangrijk is voor succesvolle voortplanting.
 2. Volume en Intensiteit:
  • Het volume en de intensiteit van het tjirpen kunnen variëren afhankelijk van de nabijheid van potentiële partners of concurrenten. Mannelijke krekels kunnen hun tjirpen versterken om aantrekkelijker te zijn voor vrouwtjes of om andere mannetjes af te schrikken.
 3. Speciale Tjirpsoorten:
  • Sommige krekels hebben meerdere soorten tjirpen voor verschillende doeleinden, zoals een lokroep voor vrouwtjes, een paringsroep zodra een vrouwtje dichtbij is, en een gevechtsroep om andere mannetjes te verdrijven.

Ecologische en Evolutionaire Betekenis

Het tjirpen van krekels heeft niet alleen een directe functie in communicatie en voortplanting, maar heeft ook bredere ecologische en evolutionaire implicaties:

 1. Rolverdeling in het Ecosysteem:
  • Krekels spelen een belangrijke rol in het ecosysteem als prooidieren voor een breed scala aan roofdieren, waaronder vogels, reptielen en kleine zoogdieren. Hun tjirpen kan dus indirect invloed hebben op de dynamiek van voedselketens.
 2. Natuurlijke Selectie:
  • Het vermogen van krekels om effectief te tjirpen en partners aan te trekken, speelt een cruciale rol in hun overlevingskansen en voortplantingssukses. Dit heeft geleid tot de evolutie van diverse tjirpstrategieën die zijn aangepast aan specifieke omgevingsomstandigheden en ecologische niches.

Conclusie

Het tjirpen van krekels is een fascinerend fenomeen dat voortkomt uit een complex samenspel van biologische mechanismen, ecologische omstandigheden en evolutionaire druk. Wat aanvankelijk lijkt op een eenvoudig en repetitief geluid, blijkt een essentieel communicatiemiddel te zijn dat vitale informatie overbrengt tussen individuen. Of het nu gaat om het aantrekken van een partner, het afbakenen van territorium of het waarschuwen voor gevaar, het tjirpen van krekels onthult veel over de intrigerende wereld van deze kleine, maar belangrijke insecten.

Het begrijpen van waarom en hoe krekels tjirpen biedt niet alleen inzicht in hun gedrag en ecologie, maar herinnert ons ook aan de complexiteit en schoonheid van de natuur. Door te luisteren naar de nachtelijke symfonieën van krekels, kunnen we een dieper begrip en waardering ontwikkelen voor de subtiele, maar krachtige manieren waarop dieren communiceren en overleven.