Cultuurlandschap

Terug naar de Nederlandse landschappen

Een cultuurlandschap is iets heel anders dan een natuurlijk landschap. Dit is over het algemeen ook een natuurlandschap, maar dan aangepast door mensen. Een voorbeeld is een rivier die vrij door het landschap slingert. Dat is een natuurlijk landschap. Maar zodra mensen er dijken en bruggen omheen bouwen en de rivier kanaliseren is het een cultuurlandschap geworden. De rivier blijft weliswaar een natuurlijk landschapselement, maar ligt in een cultuurlandschap. Steden, polders, havens en landbouwgebieden in ons land zijn allemaal cultuurlandschappen. De mens drukt zijn permanente stempel op het landschap en past alles aan naar zijn eigen wensen en inzichten.

Maar…

Ondanks dit ingrijpen van mensen blijft de natuur bepalen hoe het cultuurlandschap er uitziet. In ons land worden zes landschappen onderscheiden. Die landschappen zijn allemaal door mensenhanden gemaakt. De bodem (zie geologie) is namelijk verschillend van soort. We kennen in ons land namelijk moerassen, grote zandvlakten, heuvels en een indrukwekkende rivierdelta. Hoewel je er weinig van terug ziet op de kaart zijn die landschappen er nog wel degelijk. En ze zijn allemaal op een andere wijze ingericht door mensen.

Cultuurlandschap