Cytologie: het cytoplasma

Biologie > Cytologie > Cytoplasma

Het cytoplasma bestaat voor 3/4 uit water met daarin opgelost zouten, aminozuren, suikers en eiwitten. De eiwitten hebben enzymfuncties en zorgen o.a. voor de anearobe afbraak van glucose, de glycolyse.