Cytologie: de mitochondrien

Biologie > Cytologie > Mitochondrium

Het mitochondrium bestaat uit staafjes en korreltjes:

Mitos = staafje
Chondros = korreltje

Het zijn organellen die zowel bolvormig als langgerekt . Ze zijn opgebouwd uit een dubbelmembraan waarvan de binnenste sterk geplooid is. De plooien noemen we cristae.

Crista = kam, lijst

In de mitochondrien spelen zich de oxydatieprocessen af, het zijn de energiecentrales van de cel. Hierin bevindt zich dan ook de citroenzuurcyclus en de. terminale ademhalingsketen. Hierin worden de energierijke verbindingen (ATP) gevormd. Voornamelijk spier en niercellen bevatten mitochondrien met vele cristae.

Rode bloedcellen bevatten geen mitochondrien.

Cytologie: de mitochondrien