De samenstelling van vuurwerk

Scheikunde of chemie > Vuurwerk

Een van de oudste toepassingen van chemie is het maken van vuurwerk. De bengalen, de oude bevolking in Bangladesh maakten al vuurwerk voor dat de Chinezen dat deden. Maar de Chinezen waren wel de eersten die dit op een grote schaal toepasten om boze geesten te verdrijven. Later verfijnden zij het mengsel van chemicaliën en vonden in de 13e eeuw buskruit uit.

Vuurwerk zijn gemaakt van chemische stoffen die bij verbranding ontploffen of verbranden. Zo ontstaat de eigenschap dat een rotje ontploft en een vuurpijl wegschiet. Er kunnen allerlei soorten kleuren en vuur worden gemaakt door verschillende stoffen met elkaar te vermengen. Deze mengels kunnen zowel organische als anorganische stoffen bevatten.

Ontbranding

Vuurwerk werkt pas als er ontbranding kan plaats vinden. Hiervoor is zuurstof nodig. Maar er wordt ook vaak een hulpstof gebruikt, een oxidator. Zo’n oxidator helpt bij de verbranding zonder dat er zuurstof nodig is. Voorbeelden zijn verbindingen van barium, kalium, calcium, en strontium. Ook zwavel en fosfor kunnen hiervoor worden gebruikt.

Brandstof

Er moeten natuurlijk ook brandstoffen (reductoren) in het vuurwerk-mengsel zitten. Gewone suiker en dextrose zijn daar voorbeelden van, verbindingen van koolstof, waterstof en zuurstof die uit planten kunnen worden gehaald. Soms voegt men ook anorganische stoffen toe zoals titaan, koper, aluminium en magnesium. Veel van deze stoffen hebben nog een belangrijke eigenschap: een gekleurde vlam.

Kleuren

Kleuren ontstaan door de verbranding van bepaalde soorten stoffen.