DNA

Biochemie > DNA

DNA

[Zie ook forensisch DNA onderzoek]

Oftewel: Desoxyribonucleinezuur

Structuur

DNA is een polymeer, de monomere eenheden van het DNA zijn de nucleotides en het polymeer staat bekend als polynucleotide. Elk nucleotide bestaat uit een 5-carbon suikers (deoxyribose), een stikstof eenheid vastzittend aan de suiker en een fosfaat groep. Er zijn vier verschillende nucleotides in het DNA. Ze verschillen slechts in hun stikstof base. De 4 basen worden slechts aangeduid met 1 letter.

Basen

  • A Staat voor adenine
  • G Staat voor guanine
  • C Staat voor cytosine
  • T Staat voor thymine

Adenine

Adenine is een purine. Purines zijn de langere bases die men in DNA aantreft.
De 9 atomen die deze samengestelde ringen maakt zijn genummerd 1 t/m 9. Ze liggen in het zelfde vlak 5 koolstof en 4 stikstof atomen.

Thymine

Thymine is een pyrimidine. De 6 atomen, 4 koolstof en 2 stikstof zijn genummerd 1 t/m 6. Alle pyrimidine ring atomen liggen in hetzelfde vlak

Cytosine

Thymine is een pyrimidine. De 6 atomen, 4 koolstof en 2 stikstof zijn genummerd 1 t/m 6. Alle pyrimidine ring atomen liggen in hetzelfde vlak

Guanine

Guanine is de tweede purine. Purines zijn de langere bases die men in DNA aantreft.
De 9 atomen die deze samengestelde ringen maakt zijn genummerd 1 t/m 9. Ze liggen in het zelfde vlak 5 koolstof en 4 stikstof