Dossier Q-koorts

Overzicht van uitbraken >Dossier Q-koorts

Beschrijving

Q-koorts is een bacteriële infectie. De Q staat voor ‘question’, het is een vreemde ziekte waarvan nog weinig bekend is. De ziekte is in Australië voor het eerst beschreven in 1935. Q-koorts wordt van dieren op mensen overgedragen en komt in ons land zelden voor. In 2008 brak er een epidemie uit. In dit jaar werden zeker 1000 mensen besmet, het jaar erop nog eens ruim 2300. Inmiddels zijn er 15 mensen aan overleden. Deskundigen vermoeden dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt.

De aanpak van de epidemie in ons land heeft lang ter discussie ontstaan. Lang is er van uit gegaan dat het welzijn van de dieren en het belang van de geitenhouderijen waar de besmettingen vandaan kwamen zwaarder wogen dan dat van mensen. November 2010 is dat inzicht veranderd.

Tijdlijn