Ecologie

De Grote Peel
De Grote Peel

Ecologie is een wetenschappelijk onderdeel van Biologie.

Het is de studie van de wisselwerking van organismen met elkaar en de omgeving.

Ecologen zijn de mensen die de ecologie bestuderen.

De ecologie bestudeert de biotische en abiotische milieufactoren.

  • Biotische milieufactoren is de wisselwerking tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen
  • Abiotische milieufactoren is het niet-biologische milieu.

Men maakt bij ecologie onderscheid tussen autoecologie en synecologie

De naam ecologie

Het woord ecologie werd geïntroduceerd door de Duitse bioloog Ernst Haeckel in 1866,en komt van de Griekse woorden oikos en logos .

  • Oikos is huishouding
  • Logos is studie of wetenschap

Takken van de ecologie