Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Ecosysteemecologie

Ecosysteemecologie is de studie van energiestromen en de chemische kringloop tussen de verschillende biotische en abiotische componenten in een ecosysteem.

Ecosysteem = alle organismen in een gegeven gebied plus de abiotische factoren waarmee ze een wisselwerking hebben, een of meer levensgemeenschappen en de fysieke omgeving eromheen.

 

 

Sidebar