Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Leefgemeenschapsecologie

Levensgemeenschapsecologie is de studie van de manier waarop wisselwerkingen tussen verschillende soorten van invloed zijn op levensgemeenschapsstructuur en organisatie.

Levensgemeenschap :

a) Alle organismen die in een bepaald gebied leven

b) De samenstelling van populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar leven voor een mogelijke wisselwerking.

Oftewel

Alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie te komen.

Een levensgemeenschap in combinatie met het biotoop of de abiotische factoren van een gebied wordt een ecosysteem genoemd.

Sidebar