Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Populatie-ecologie


Populatie-ecologie
is de studie van populaties in relatie met hun omgeving, inclusief omgevingsinvloeden op populatiedichtheid en distributie, leeftijdsstructuur, en variaties in populatieomvang.

Populatie is een groep individuen van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven en zich onderling voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen.

De grootte van een populatie is afhankelijk van een aantal factoren:

  • vruchtbaarheid, fecunditeit, fertiliteit, voortplantingscapaciteit: het aantal nakomelingen of eieren per vrouwelijk individu in een tijdseenheid,
  • mortaliteit: de afname van het aantal individuen in een populatie in een tijdseenheid door sterfte.
  • Migratie is de uitwisseling van individuen tussen populaties.

Migratie bestaat uit:

immigratie: het zich vestigen in een ander gebied in een tijdseenheid.

emigratie: het zich vestigen uit een populatie in een ander gebied in een tijdseenheid.

Sidebar