Ecosysteem

ecosysteem
ecosysteem

Ecosysteem = de wisselwerkingen tussen alle organismen en de abiotische omgeving binnen een afgebakend gebied.

Voorbeelden van ecosystemen: Bos, heide, je achtertuin of de hele aarde.

Het bestuderen van ecosystemen noemen we de ecologie.

Planten, dieren maar ook micro-organismen zijn onderdelen van een ecosysteem evenals de hoeveelheid planten of dieren (populatie) en de manier hoe zij samen leven in dat afgebakende gebied.

Ecosystemen worden beïnvloed door:

  • De levensgemeenschap (het levende of biotische deel)
  • Het biotoop (het fysico-chemische of abiotische deel)

 

Ecosysteem