fotosynthese

Biochemie > Fotosynthese

Fotosynthese in planten:

Groene planten zetten CO2 uit de lucht en H2O uit de bodem om in suikers (koolhydraten). Hierbij wordt gebruik gemaakt van (zon)licht als energiebron. Het proces wordt versneld oftewel gekatalyseerd door bladgroen of chlorofyl.

Reactievergelijking:

n CO2 + n H2O  → Cn(H2O)n + n O2

Voor de vorming van glucose geldt dus:

6 CO2 + 6 H2O  → C6H12O6 + 6 O2

Fotosynthese in Bacteriën:

Bacteriën bevatten geen bladgroen oftewel chlorofyl, dat wil zeggen dat de fotosynthese direct in de cel plaats vind.

Blauwalgen (cyanobacteriën) bevatten chlorofyl en zuurstof op dezelfde manier als chloroplasten, het fotosynthese proces vind dus ook op dezelfde manier plaats.

Weer andere bacteriën bevatten een scala aan pigmenten die hun helpen bij de fotosynthese, bacteriochlorofyl genaamd.

One thought on “fotosynthese

Geef een antwoord