Fysiologie

Biologie > Fysiologie

Fysiologie is de leer der verrichtingen, hierbij bestudeert men de bewegingen der levende wezens en de functies van verschillende onderdelen die hierbij betrokken zijn.

Phusis = natuur
Logos = wetenschap

In de fysiologie word een onderscheid gemaakt tussen Macro- en Microfysiologie.

Macrofysiologie

Microfysiologie

Geef een antwoord