Carboon, Van 299 tot 359 miljoen jaar geleden

Aardwetenschappen > Geologie > Tijdperken > Carboon

Van 299 tot 359 miljoen jaar geleden

In deze periode lag ons land zo’n beetje rond de evenaar. Ten noorden van ons land lag een vulkaan, omringd door een warm en zeer vruchtbaar moeras. De vulkaan is inmiddels uitgedoofd en bevind zich onder de Waddenzee. Nu bevind zich hier een grote aardgasbel. Lees verder over de Zuidwalvulkaan.

In deze periode sterven de graptolieten uit. Maar de eerste reptielen doen hun intrede.

Carboon, Van 299 tot 359 miljoen jaar geleden