Jura, Van 145 tot 199 miljoen jaar geleden

Aardwetenschappen > GeologieTijdperken > Jura

Van 145 tot 199 miljoen jaar geleden

De dieren gaan de lucht in: vliegende sauriërs. Ook de oudste vogelfossielen komen uit deze periode. Dinosaurussen worden groter, in de zee en op land.

Ammoniet

Perishinctec

M. Jura, 145 miljoen jaar geleden
Vindplaats: Poitiers, frankrijk