Johan August Arfvedson

Ontdekker van het scheikundige element:

Johan August Arfvedson