Metamorfe gesteenten

Aardwetenschappen > Geologie > Stenen > Metamorfe gesteenten

Metamorfe gesteenten bestaan uit kristallen. Oorspronkelijk was dit gesteente vloeibaar, dat niet stolde maar kristalliseerde. Vaak gebeurt dit onder hoge druk en temperatuur, meestal diep onder de grond.

Geef een antwoord