Molybdeen ( Mo )

Chemie > Periodiek systeem > Molybdeen ( Mo )

Benaming van Molybdeen in het Engels is Molybdenum en in het Duits Molybd„n.

 

Overige elementeigenschappen

Kijk voor uitleg over de verschllende eigenschappen op Scheikunde

 • Atoomnummer: 42
 • Massa: 95,94
 • Dichtheidl: 10,22
 • Smeltpunt: 2617
 • Kookpunt: 4612
 • Atoomstraal: 201
 • Elektronegativiteit: 2,16
 • Vanderwaalstraal:
 • Covalente straal: 129
 • Ionstraal: 7,0924
 • Ionisatiepotentiaal: 70.924
 • Uittreedarbeid: 4.2
 • Soortelijke warmte: 0.251
 • Warmtegeleidbaarheid: 1.38
 • Verdampingswarmte: 598
 • uitzettingscoefficient: 4.8-5.35
 • Elektrisch geleidingsvermogen: 0.187
 • Ionisatie-energie: 7,0924

Jaar van ontdekking: 1781

Door

Molybdeen ( Mo )