Muscarine syndroom

Algemeen ziektebeelden > Paddenstoelenvergiftiging > Muscarine syndroom

Het Muscarine syndroom is een vorm van paddenstoelenvergiftiging door het eten van o.a. vezelkoppen en trechterzwammen.

Toxicologie

Werkzame stof: Muscarine

Pathologie

De symptomen treden snel op: binnen enkele minuten tot enkele uren.Deze verdwijnen over het algemeen wel, zelden veroorzaakt deze vergiftiging blijvende schade maar dit kan wel.

  • Maag- en darmstoornissen
  • Transpireren
  • Veel speeksel en tranenproductie
  • Lage bloeddruk
  • Ademshalingsproblemen

Behandeling

  • Toedienen van atropine

Muscarine syndroom