Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

NCoV (Novel Coronavirus)

Links:

Voorkomen:

Het op SARS lijkende NCoV  wordt ook wel de Saudi SARS genoemd. In september 2012 werden de symptomen gezien bij een patient in Saudi Arabië

Andere namen zijn: London1_novel CoV 2012 en Novel Coronavirus

Veroorzaker:

Een coronavirus veroorzaakt NCoV

Symptomen:

Deze lijken op een zware verkoudheid en kan zelfs leiden tot nierfalen. Het virus is vergeleken met SARS veel heviger en dodelijker.

  • Hoge koorts > 38°, hoesten
  • Kortademig of moeilijk kunnen ademen
  • Mogelijk optreden van longontsteking
  • Andere bijkomstige symptomen zijn: hoofdpijn, stijve spieren, bedorven eetlust
  • Algemene gevoel van ziek zijn, verward, uitslag en diarree

Besmettingsgevaar:

Er zijn weinig gegevens bekend over hoe het virus wordt overgedragen en er zijn weinig gevallen bekend.

Behandelwijze:

Nog niet bekend

Verspreiding voorkomen:

Nog niet bekend

Gevaar voor de mens:

Sinds september 2012 31 zijn er wereldwijd patienten in ziekenhuizen behandeld. Hiervan 18 overleden. Het werkelijke aantal zieken ligt mogelijk hoger.

Gevaren voor de volksgezondheid:

Het is onduidelijk hoe het zich verspreidt, de WHO heeft bekend gemaakt dat het zich waarschijnlijk van mens op mens kan verspreiden.

Comments

This post currently has one response

Geef een antwoord

Sidebar