NCoV (Novel Coronavirus)

Links:

Voorkomen:

Het op SARS lijkende NCoV  wordt ook wel de Saudi SARS genoemd. In september 2012 werden de symptomen gezien bij een patient in Saudi Arabië

Andere namen zijn: London1_novel CoV 2012 en Novel Coronavirus

Veroorzaker:

Een coronavirus veroorzaakt NCoV

Symptomen:

Deze lijken op een zware verkoudheid en kan zelfs leiden tot nierfalen. Het virus is vergeleken met SARS veel heviger en dodelijker.

  • Hoge koorts > 38°, hoesten
  • Kortademig of moeilijk kunnen ademen
  • Mogelijk optreden van longontsteking
  • Andere bijkomstige symptomen zijn: hoofdpijn, stijve spieren, bedorven eetlust
  • Algemene gevoel van ziek zijn, verward, uitslag en diarree

Besmettingsgevaar:

Er zijn weinig gegevens bekend over hoe het virus wordt overgedragen en er zijn weinig gevallen bekend.

Behandelwijze:

Nog niet bekend

Verspreiding voorkomen:

Nog niet bekend

Gevaar voor de mens:

Sinds september 2012 31 zijn er wereldwijd patienten in ziekenhuizen behandeld. Hiervan 18 overleden. Het werkelijke aantal zieken ligt mogelijk hoger.

Gevaren voor de volksgezondheid:

Het is onduidelijk hoe het zich verspreidt, de WHO heeft bekend gemaakt dat het zich waarschijnlijk van mens op mens kan verspreiden.